-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2018-12-21 08:49:36
Taryfy
Taryfa 2018 (XV)

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.40.2015.2018.BG z dnia 12 czerwca 2018 r opublikowana w DU WŁ w dniu 15 czerwca 2018 r poz.3119

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.40.2015.2018.BG z dnia 12 czerwca 2018 r

 Obowiązuje od dnia 30.07.2018 r. 

 TARYFA DLA CIEPŁA

Opis grupy taryfowej:

Lp.

Symbol grupy

Opis grupy taryfowej

1.

K -  I

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-2, węglowych K- 9, K – 10.

2.

K - II

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-3 i węglowej K – 11.

3.

K - III

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni: gazowo – olejowej K-14 i węglowej K – 8.

4.

K - IV

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowo - olejowej K-12.

5.

K - VA

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym z kotłowni siecią nr V, wytwarzanym w kotlowni osiedlowej zlokalizowanej przy ulicy Skolnej nr 1.

6.

K - VB

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym bezpośrednio z kotłowni przy ulicy Skolnej nr 1.

 

   1. Ceny i stawki opłat za zamówioną moc cieplną i ciepło:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

K  I

K II

K III

K IV

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

9 821,27

9 060,10

8 297,98

9 372,99

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

117 855,24

108 721,20

99 575,76

112 475,88

 3.

Cena   ciepła

zł/GJ

44,21

45,12

43,51

46,60

 4.

Cena nośnika ciepła

zł./m³

0

0

0

0

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

K  VA

K VB

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

9 658,33

9 658,33

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

115 899,86

115 899,96

 3.

Cena   ciepła

zł/GJ

50,14

50,14

 4.

Cena nośnika ciepła

zł./m³

0

0

2. Stawki opłat za usługi przesyłowe:

 Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

K  I

K II

K III

K IV

 1.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto

zł/MW/rok

 25 900,92

18 554,04

20 609,76

29 505,60

 2.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto-rata miesięczna

zł/MW/m-c

2 158,41

1 546,17

1 717,48

2 458,80

 3.

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową - odbiorca końcowy

zł/GJ

10,89

8,67

10,11

13,65

 

 Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

K  VA

K VB

 1.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto

zł/MW/rok

 10 832,88

-

 2.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto-rata miesięczna

zł/MW/m-c

902,74

-

 3.

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową - odbiorca końcowy

zł/GJ

9,06

-

Stawka opłaty przyłączeniowej o średnicy do DN 50 – 225,00 zł./mb 

Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Taryfa_XV.pdf

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78294
 
Realizacja: Ideo