-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-07-29 13:18:25
Taryfy
Taryfa 2019 (XVI)

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r opublikowana w DUWŁ dnia 15 lipca 2019 r. pod poz. 4010

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r

 Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. 

 TARYFA DLA CIEPŁA

Opis grupy taryfowej:

TARYFA DLA CIEPŁA

Opis grupy taryfowej:

Lp.

Symbol grupy

Opis grupy taryfowej

1.

K -  I

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-2, węglowych K- 9, K – 10.

2.

K - II

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-3 i węglowej K – 11.

3.

K - III

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni: gazowo – olejowej K-14 i węglowej K – 8.

4.

K - IV

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowo - olejowej K-12.

5.

K - VA

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym z kotłowni siecią nr V, wytwarzanym w kotlowni osiedlowej zlokalizowanej przy ulicy Skolnej nr 1.

6.

K - VB

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym bezpośrednio z kotłowni przy ulicy Skolnej nr 1.

 

   1. Ceny i stawki opłat za zamówioną moc cieplną i ciepło:

Lp.

 

 

K -  I

K - II

K - III

K - IV

K - VA

K - VB

 

 

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 
K  I K II K III K IV

Cena za zamówioną moc cieplną

11 167,16

9 014,44 2.

zł/MW/rok

121 674,72

127 279,20

Cena   ciepła

48,38

45,38  4.

zł./m³

0

0

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka

 

 

 

1.

zł/MW/m-c

11 372,92

Cena za zamówioną moc cieplną

136 475,04

 3.

zł/GJ

56,07

Cena nośnika ciepła

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

zł/MW/rok

21 395,93

33 021,24

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto-rata miesięczna

2 383,47

1 969,46  3.

zł/GJ

9,73

15,11

 

 Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
K  VA K VB

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto

 12 770,41

 2.

zł/MW/m-c

-

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową - odbiorca końcowy

9,33

<p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">-

Stawka opłaty przyłączeniowej o średnicy do DN 50 – 225,00 zł./mb 

Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Taryfa_XVI.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78296
 
Realizacja: Ideo