-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-07-29 13:21:27
Taryfy
Taryfa 2019 (XVI)

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r opublikowana w DUWŁ dnia 15 lipca 2019 r. pod poz. 4010

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r

 Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. 

 TARYFA DLA CIEPŁA

Opis grupy taryfowej:

Lp.

Symbol grupy

Opis grupy taryfowej

1.

K -  I

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-2, węglowych K- 9, K – 10.

2.

K - II

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-3 i węglowej K – 11.

3.

K - III

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni: gazowo – olejowej K-14 i węglowej K – 8.

4.

K - IV

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowo - olejowej K-12.

5.

K - VA

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym z kotłowni siecią nr V, wytwarzanym w kotlowni osiedlowej zlokalizowanej przy ulicy Skolnej nr 1.

6.

K - VB

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym bezpośrednio z kotłowni przy ulicy Skolnej nr 1.

 

     1. Ceny i stawki opłat za zamówioną moc cieplną i ciepło:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

K  I

K II

K III

K IV

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

9 821,27

9 060,10

8 297,98

9 372,99

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

117 855,24

108 721,20

99 575,76

112 475,88

 3.

Cena   ciepła

zł/GJ

44,21

45,12

43,51

46,60

 4.

Cena nośnika ciepła

zł./m³

0

0

0

0

 

Stawka opłaty przyłączeniowej o średnicy do DN 50 – 225,00 zł./mb 

Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Taryfa_XVI.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78295
 
Realizacja: Ideo