-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-07-29 14:06:39
Taryfy
Taryfa 2019 (XVI)

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r opublikowana w DUWŁ dnia 15 lipca 2019 r. pod poz. 4010

Decyzja Prezesa URE nr OŁO.4210.16.2019.BG z dnia 5 lipca 2019 r

 Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. 

 TARYFA DLA CIEPŁA

Opis grupy taryfowej:

Lp.

Symbol grupy

Opis grupy taryfowej

1.

K -  I

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-2, węglowych K- 9, K – 10.

2.

K - II

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni :  gazowo - olejowej K-3 i węglowej K – 11.

3.

K - III

Odbiorcy zasilani z połączonych kotłowni: gazowo – olejowej K-14 i węglowej K – 8.

4.

K - IV

Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowo - olejowej K-12.

5.

K - VA

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym z kotłowni siecią nr V, wytwarzanym w kotlowni osiedlowej zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej nr 1.

6.

K - VB

Odbiorcy zasilani ciepłem podawanym bezpośrednio z kotłowni przy ulicy Szkolnej nr 1.

 

     1. Ceny i stawki opłat za zamówioną moc cieplną i ciepło:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

K  I

K II

K III

K IV

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

11 167,16

10 139,56 9 014,44 10 606,60

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

134 005,92

121 674,72 108 173,28 127 279,20

 3.

Cena   ciepła

zł/GJ

48,38

48,78 45,38 51,91

 4.

Cena nośnika ciepła

zł./m³

0

0

0

0

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców 

K  VA

K VB

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

11 372,92

11 372,92

2.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

136 475,04

136 475,04

 3.

Cena   ciepła

zł/GJ

56,07

56,07

 4.

Cena nośnika ciepła

zł./m³

0

0

2. Stawki opłat za usługi przesyłowe:

 Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

K  I

K II

K III

K IV

 1.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto

zł/MW/rok

 28 601,63

21 395,93 23 633,48 33 021,24

 2.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto-rata miesięczna

zł/MW/m-c

2 383,47

1 782,99 1 969,46 2 751,77

 3.

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową - odbiorca końcowy

zł/GJ

11,66

9,73 11,21 15,11

 

 Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

K  VA

K VB

 1.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto

zł/MW/rok

 12 770,41

-

 2.

Stawka opłaty stałej  za usługę przesyłową netto-rata miesięczna

zł/MW/m-c

1 064,20

-

 3.

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową - odbiorca końcowy

zł/GJ

9,33

-

Stawka opłaty przyłączeniowej o średnicy do DN 50 – 225,00 zł./mb 

Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Taryfa_XVI.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78295
 
Realizacja: Ideo