-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Inne dane publiczne 

data publikacji: 26-09-2003 | 11:09
data ostatniej modyfikacji: 28-06-2019 | 08:52
data wytworzenia dokumentu: 30-03-2015
wprowadził: Andrzej Pietrzyk

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

Harmonogram przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w 2019 roku - przerwa_Cwu.pdf


Harmonogram przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w 2016 roku - harmonogram_przerw.pdf


Procentowy udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - procentowy_udzial_ciepla.pdf

procentowy_udzial_ciepla_z_OZE-2016.pdf


Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U nr 16, poz. 92, z dnia 15 stycznia 2007r.) zamieszczamy informacje dotyczące struktury paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w poszczególnych sezonach grzewczych.

 

Struktura_paliw-2018.pdf

Struktura_paliw-2018.doc

Struktura_paliw-2017.pdf

Struktura_paliw-2017.doc

Struktura_paliw-2016.pdf

Struktura_paliw-2016.doc

Struktura_paliw-2015.doc,

Struktura_paliw-2015.pdf

Struktura_paliw-2014.doc,,Struktura_paliw-2014.pdf

Struktura_paliw_2013r..doc

Struktura_paliw_2012r..doc

Struktura_paliw_2011.doc (159.50 Kb)

Struktura_paliw-2010.doc (159.50 Kb)

Struktura_paliw-2009.doc (159.00 Kb)

Struktura_paliw_2008.doc (159.00 Kb)

Struktura_paliw_2007.doc (160.50 Kb)

 


Informujemy, że zostało wykonane zadanie „Modernizacja systemu grzewczego w rejonie ulic Stefana Batorego , 9-ego Maja w Łasku” sfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o umorzenie nr U11013/04284 z dnia 11.05.2011 r.


LAUR 2014

Miło nam poinformować, że zostaliśmy laureatem tej prestiżowej nagrody w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze, pierwszy wśród równych sobie, sprzedaż ciepła poniżej 200 000 GJ”.

http://www.bip.ires.pl/gfx/pec-lask/files/Nominacja_Laur.JPG

http://www.bip.ires.pl/gfx/pec-lask/files/Laur_Nagr..JPG

http://www.bip.ires.pl/gfx/pec-lask/files/DSC_0003.JPG


Ze względu na prowadzone prze MPWiK prace remontowe na sieci wodociągowej w dniu 7 października 2014 r. w godz. 8.00 -13.00 wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej na osiedlach: Batorego, Sobieskiego, Mickiewicza i wojskowym.


Uprzejmie zapraszamy na zebranie, którego tematyką będą problemy związane z dostawą ciepła do odbiorców zamieszkałych w segmentach przy ul. Dębowej i Cisowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie PEC przy ul. Mickiewicza 4a, w dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 16.00.


Informujemy, iż zmiana na fakturach, wprowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Łasku wraz z rozpoczęciem obowiązywania nowej Taryfy dla Ciepła w listopadzie 2014r., nie spowodowała wzrostu opłat za ciepło. Podobnie jak w latach 2012 i 2013 opłaty za ciepło pozostały niezmienione. Zmiana w fakturach podyktowana jest jedynie dostosowaniem do zmienionych przepisów i wymogów Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym, jeżeli dla mieszkańców nastąpiła zmiana opłat za ogrzewanie lub ciepłą wodę, to wynika ona jedynie z polityki prowadzonej przez zarządców poszczególnych zasobów mieszkaniowych.

Liczba odwiedzin: 78295
 
Realizacja: Ideo